Qui som

Pere Buixeda Simón

Economista

Curriculum Vitae

Llicenciat en ciències econòmiques (secció empresa). Màster en Administració Concursal, porta més de 30 anys en exercici com a economista.

Especialitats

És especialista en reestructuració d’empreses, en processos concursals i en la fiscalitat de la petita i mitjana empresa. Expert en anàlisi i control de costos. Administrador Concursal, Mediador Cocnursal i Pèrit Judicial.

Abogada Girona Míriam

Míriam García Gutierrez

Advocada

Curriculum Vitae

Advocada. Membre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona. Col·legiada núm. 2.433

Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona, i Postgrau de Dret Civil Català per la Universitat de Barcelona. Membre de l’Associació Catalana d’Advocats de Família.

Va ser Presidenta dels Joves Advocades de Girona i Diputada 8ena de la Junta de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona durant deu anys.

Especialitats

Amb vint d’anys d’exercici en l’advocacia, especialment en dret civil i processal, està especialitzada en Dret de Família, Dret Bancari i Dret Mercantil, amb una llarga trajectòria com a administradora concursal així com en la intervenció en processos concursals i de segona oportunitat.

Economista Girona Francesc-min

Francesc Buixeda i Pulido

Economista

Curriculum Vitae

Format com a Llicenciat i MBA per ESADE Business School, és Llicenciat en Dret per la Universitat Abat Oliba i Màster Universitari en Insolvència Empresarial en la Universitat San Pablo-CEU de Madrid  i Diploma en Corporate Finance & Law per ESADE Universitat Ramon Llull.

Especialitats
Especialitzat en reestructuracions empresarials. Administrador Concursal i Mediador Concursal.

Buffet Advocat Girona

Carmina de Planell Saguer

Advocada

Curriculum Vitae

Membre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona. Col·legiada núm. 2.080.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona, ha impartit diversos cursos monogràfics sobre dret laboral, i és membre de la Comissió de Dret Laboral de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona.

Especialitats

Especialitzada en Dret del Treball i Seguretat Social, així com en concursal laboral. Porta l’assessorament en l’àmbit laboral, tant en l’àmbit particular com en l’assessoria jurídica d’empreses, intervenint en els procediments laborals, judicials i administratius.

Advocat Economista Girona

Albert Noguer i Alonso

Economista

Curriculum Vitae

Llicenciat en administració i direcció d’empreses i Graduat en Dret, porta més de 20 anys treballant com a economista. És màster en administració concursal, i especialista en reestructuració d’empreses, en processos concursals i en la fiscalitat de la petita i mitjana empresa.

Especialitats

Administrador Concursal, Mediador Concursal i Pèrit Judicial.

Buffet advocats girona

Anna Capell Fabri

Advocada col·laboradora

Curriculum Vitae

Membre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona. Col·legiada núm. 3.598.

Professora associada de Dret públic a la Universitat de Girona, i professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya.

Graduada en Dret per la Universitat de Girona. Especialització en Planejament i Estratègies Urbanístiques per la Universitat Oberta de Catalunya. Màster en Advocacia
per la Universitat de Girona (2016). Compliance Officer per CERpIE – Universitat Politècnica de Catalunya.

Actualment finalitzant el Doctorat en Urbanisme a la Universitat de Girona, anomenat “La problemática de los usos del suelo no urbanizable”, dins la línia de recerca, els
reptes del dret públic davant el segle XXI.

Especialitats

Especialitzada en Serveis Públics i Organització Administrativa, Urbanisme, Medi Ambient, Expropiació Forçosa, Responsabilitat Patrimonial de l’Administració,
Contractació Pública, Règim Local, Subvencions Públiques i Dret Immobiliari.

Advocat Girona penalista

Joan Comas i Masmitjà

Advocat

Curriculum Vitae

Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona núm. 17.953. Membre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona. Col·legiat núm. 3.745

Advocat en exercici des l’any 1991. Graduat en Dret per la Universitat de Barcelona.

Membre de l’elenc de Lletrats del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona amb número 1.925. Administrador Concursal. Formació especialitzada en medicina legal i forenses
per a juristes.

Especialitats

Especialista en dret penal i penitenciari, responsabilitat civil i dret de la circulació. En l’àmbit de Dret Penal, ha intervingut, durant més de trenta anys, d’exercici davant dels
Jutjats i Tribunals en judicis penals de tota mena, molts d’ells de ressò nacional, intervenint en vistes davant de la Sala Penal del Tribunal Suprem.