Política de Privacitat

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ADEC LEGAL SLP amb CIF B02891711 i amb domicili social situat a VDA. JAUME I NUM. 42, ENTRESOL 1A DE GIRONA, amb la finalitat d’atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, ADEC LEGAL SLP, informa que les seves dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
ADEC LEGAL S.L.P., informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ADECL LEGAL S.L.P., es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada més a dalt o al correu electrònic info@adeclegal.com.

L’informem que podrà recavar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a la direcció: info@adeclegal.com

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació de la clàusula.

 
  POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

En compliment de la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ADEC LEGAL S.L.P, informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter, Pinterest i Linkedin, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de ADEC LEGAL S.L.P.:

 • CIF: B02891711
 • DIRECCIÓ: AVDA. JAUME I NUM. 42, ENTRESOL 1A DE GIRONA
 • CORREU ELECTRÒNIC: info@adeclegal.com
 • DOMINI WEB: adeclegal.com

Els usuaris disposen d’un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se ha la pàgina creada per ADEC LEGAL S.L.P, mostrant així interès en la informació que es publiciti en la Xarxa. Al unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment pel tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

Els usuaris poden accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per germanitzar la seva privacitat.

ADEC LEGAL S.L.P., té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, solament son utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.

En relació als drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal dels que vostè disposa i que poden ser exercits davant ADEC LEGAL SL., d’acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els següents aspectes:

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de ADEC LEGAL S.L.P., per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els caps de el tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de ADEC LEGAL S.L.P.

ADEC LEGAL S.L.P., realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de ADEC LEGAL S.L.P..
 • Enviar missatges personals i individuals a través de tots els canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteixi les seves connexions, per això haurà d’accedir a la configuració de privacitat.

PublicacionsL’usuari, una vegada unit a la pàgina de ADEC LEGAL S.L.P., podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir de tots els drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. Que atenen o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon fust o el decor, i/o que infligeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En els casos, ADEC LEGAL S.L.P., es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanentment de l’usuari.

ADEC LEGAL S.L.P., no es farà responsable dels continguts que deliberadament ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per els altres usuaris, pel que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de ADEC LEGAL S.L.P., però sí que es mantindran en la Xarxa Social.

Concursos y promocions ADEC LEGAL S.L.P., es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els que podrà participar l’usuari unit a la pàgina. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per aquest fi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa. Complint sempre amb la LSS-CE i amb qualsevol altra norma que pugui ser d’aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat ADEC  LEGAL S.L.P., utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comicial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de ADEC LEGAL S.L.P., per tal de que ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.