Reclamacions. Vicis de construcció.

Intervenim en tots els processos del dret civil tant en les relacions amb les compravendes de béns immobles, com en reclamacions per defectes constructius, processos de desnonament i qualsevol reclamació en general.

En concret intervenim en:

 • Assessorament en contractació d’arrendaments i procediments de desnonaments
 • Obligacions i contractes
 • Drets reals
 • Assessorament en la compra de terrenys rústics, urbanitzables o urbans
 • Assessorament en processos constructius a promotors, constructors, arquitectes i industrials
 • Assessorament en matèria immobiliària a empreses i a persones físiques
 • Contractació immobiliària i contractes d’execucions d’obra
 • Assessorament fiscal especialitzat en el sector immobiliari
 • Procediments judicials derivats de problemes immobiliaris, de compravendes o de la construcció
 • Llicències, concursos i expropiacions
 • Recursos administratius en matèria urbanística

Contacta amb nosaltres:

0 + 7 = ?

Equip d’especialistes en Concursal, Mercantil, Fiscal, Civil, Laboral i Administratiu.

La integració d’advocats i economistes en un sol bufet ens permet comprendre millor als nostres clients i oferir-los un assessorament integral que cobreix les necessitats globals de l’empresa i dels particulars.