Herències i donacions

Saber què serà del teu patrimoni i determinar com transferir-lo a les persones que desitges, és el nostre objectiu.

Tramitem tota la teva herència, promovent la declaració d’hereus o bé si és el teu cas, acceptant o repudiant l’herència, confeccionem els inventaris, la valoració dels béns.

A ADEC LEGAL som advocats i economistes, el binomi imprescindible perquè allò que acceptis en herència no suposi després un malestar o disgust econòmic i fiscal.

Contacta amb nosaltres:

0 + 2 = ?

Equip d’especialistes en Concursal, Mercantil, Fiscal, Civil, Laboral i Administratiu.

La integració d’advocats i economistes en un sol bufet ens permet comprendre millor als nostres clients i oferir-los un assessorament integral que cobreix les necessitats globals de l’empresa i dels particulars.