Dret Penal

Som un despatx d’Advocats especialitzat en la tramitació de qualsevol assumpte relacionat amb el dret penal, alhora que assessorem els nostres clients des de la perspectiva integral que ens dóna el fet de treballar conjuntament advocats i economistes en aquells assumptes que requereixen coneixements en ambdues disciplines.

També som especialistes en els procediments penals derivats de delictes ecològics i urbanístics, en què treballem conjuntament professionals especialitzats en dret penal i dret administratiu.

Representem i defensem els interessos dels nostres clients en qualsevol classe de procediment penal tant des d’un punt de vista de la defensa com des de la perspectiva de l’acusació particular en:

  • Delictes lleus i greus i davant de qualsevol jurisdicció.
  • Delictes patrimonials, societaris i contra la Hisenda Pública i blanqueig de capitals.
  • Delictes ecològics i urbanístics.
  • Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual.
  • Delictes contra els drets dels treballadors, insolvències punibles.
  • Defensa davant del Tribunal Constitucional en casos de vulneracions de drets fonamentals en la tramitació d’un procediment penal.

Contacta amb nosaltres:

0 + 6 = ?

Equip d’especialistes en Concursal, Mercantil, Fiscal, Civil, Laboral i Administratiu.

La integració d’advocats i economistes en un sol bufet ens permet comprendre millor als nostres clients i oferir-los un assessorament integral que cobreix les necessitats globals de l’empresa i dels particulars.