Dret laboral i de la Seguretat Social

El Dret de Treball des de fa anys ha estat abonat a contínues modificacions normatives i legislatives, i això de forma inevitable repercuteix en les relacions entre l’empresari i el treballador.

Els canvis de la cultura de treball, les noves tecnologies, l’increment de la presa de consciència dels drets laborals, la incorporació de generacions amb interessos i necessitats diferents causades per la mateixa evolució de la societat, obliga als departaments de Recursos Humans de les empreses a tenir interlocutors àgils i una persona de confiança que et pugui guiar en les noves metodologies legals i la nova normativa.

A més, és necessari comptar en l’àmbit laboral amb professionals que tinguin capacitat de negociació en els diferents procediments de negociació col·lectiva, amb capacitat conciliadora i intentar arribar al millor acord pel nostre client, sigui el treballador o bé l’empresari. Només, si no ha estat possible arribar a l’acord és quan hem de concórrer a la via judicial fent valdre els nostres arguments jurídics a les instàncies que siguin necessàries.

Us podem oferir un ventall de serveis dintre el dret laboral i seguretat social, orientat tant als treballadors com a les empreses, a causa de les sinergies dels professionals d’aquest despatx i a la doble condició, d’advocats i economistes, de l’equip humà que conformem ADEC.

Si ets empresa,  intervenim i t’assessorem en:

 • Processos de reestructuració (ERTES i acomiadaments col·lectius)
 • Assessorament i tràmit d’Expedients de Regulació de Treball (ERE)
 • Estudi i viabilitat d’acomiadaments i sancions.
 • Assistència a actes de conciliació.
 • Defensa i reclamació de qualsevol dret de l’empresa davant de qualsevol Jutjat i Tribunal.
 • Assistència i representació davant Inspecció de Treball.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Faltes de mesures de seguretat.
 • Representació en demandes judicials davant les administracions per sanció i liquidacions, faltes de mesures de seguretat, etc.
 • Conflictes col·lectius (tancaments patronals i vagues)
 • Acords de negociació col·lectiva.
 • Conflictes col·lectius (tancaments patronals i vagues)
 • Acords de negociació col·lectiva.

I com a treballador, t’acompanyem en: 

 • Terminació del contracte: reclamació per Acomiadaments disciplinaris i objectius.
 • Reclamació de salaris, diferències salaries i impugnacions de categories professionals.
 • Tramitació de prestacions davant el SEPE, el FOGASA, etc., així com reclamacions judicials contra aquests organismes.
 • Tramitació de prestacions contributives d’Incapacitat temporal, Incapacitat permanent en qualsevol grau, prestació de viudetat, d’orfandat, jubilació…, tant davant l’Administració com davant els Jutjats.
 • Tramitació de prestacions no contributives d’incapacitat permanent, jubilació, dependència, etc., tant davant l’Administració com davant els Jutjats, etc.
 • Tramitació d’Accidents laborals i reclamació d’indemnitzacions derivades de l’Accident de Treball i per faltes de mesures de seguretat contra les empreses.
 • Reclamacions d’indemnitzacions de danys i perjudicis derivats d’Accident de Treball.
 • Assistència als actes de conciliació administratius i també judicials.
 • Assistència davant d’Inspecció de Treball per citacions realitzades per la inspecció.

Contacta amb nosaltres:

2 + 0 = ?

Equip d’especialistes en Concursal, Mercantil, Fiscal, Civil, Laboral i Administratiu.

La integració d’advocats i economistes en un sol bufet ens permet comprendre millor als nostres clients i oferir-los un assessorament integral que cobreix les necessitats globals de l’empresa i dels particulars.