Dret Administratiu i Urbanístic

Al nostre despatx professional oferim un assessorament integral en els àmbits del dret administratiu i dret urbanístic, assessorant els nostres clients des de la perspectiva integral que ens dóna el fet de treballar conjuntament advocats i economistes en aquells assumptes que requereixen coneixements en ambdues disciplines. Tant podem dur a terme el desenvolupament total de qualsevol procés immobiliari o urbanístic com resoldre qualsevol conflicte en les seves fases concretes. Impugnacions de resolucions administratives en qualsevol àmbit.

La nostra experiència inclou l’assessorament en operacions sobre promocions d’habitatges, complexos d’oficines, centres comercials, cadenes de gran consum, naus logístiques, centres culturals i museístics, etc.

Disposem dels recursos i els coneixements multidisciplinaris que ens permeten assessorar i acompanyar als nostres clients en tots els aspectes que puguin incidir en els seus assumptes immobiliaris, ja sigui en matèria fiscal, contractual, administrativa, financera o en el desenvolupament tant urbanístic com mediambiental.

Assessorament i defensa dels interessos tant de les administracions públiques com de particulars, i tant en via administrativa com contenciosa, en diversos àmbits:

  • Responsabilitat patrimonial.
  • Dret Administratiu sancionador.
  • Contractació pública.
  • Funció pública.
  • Urbanisme.
  • Procediment Contenciós- Administratiu i Constitucional.
  • Dret Administratiu del Medi Ambient.
  • Subvencions.
  • Tributs locals: IBI, IAE, ICIO, ect.

Contacta amb nosaltres:

3 + 0 = ?

Equip d’especialistes en Concursal, Mercantil, Fiscal, Civil, Laboral i Administratiu.

La integració d’advocats i economistes en un sol bufet ens permet comprendre millor als nostres clients i oferir-los un assessorament integral que cobreix les necessitats globals de l’empresa i dels particulars.