Serveis per particulars

Reclamacions. Vicis de construcció.

Intervenim en tots els processos del dret civil tant en les relacions amb les compravendes de béns immobles, com en reclamacions per defectes constructius, processos de desnonament i qualsevol reclamació en general.

Oferim a particulars assessorament i consells pràctics i diligents en assumptes legals familiars en totes les etapes i circumstàncies.

Dret de Família

Herències i donacions

A ADEC LEGAL som advocats i economistes, el binomi imprescindible perquè allò que acceptis en herència no suposi després un malestar o disgust econòmic i fiscal.  Si ets un particular i et trobes en aquesta situació, assessorat legalment per tenir tota la informació.

El dret bancari fa referència a aquella àrea del dret formada pel conjunt de normes relatives al funcionament i bona pràctica de les entitats bancàries i els seus clients.

Dret Bancari i Hipotecari

Dret Penal

Gràcies els nostres advocats representem i defensem els interessos dels nostres clients en qualsevol mena de procediment penal tant des d’un punt de vista de la defensa com des de la perspectiva de l’acusació particular.

L’equip d’Advocats AdecLegal tant podem dur a terme el desenvolupament total de qualsevol procés immobiliari o urbanístic com resoldre qualsevol conflicte en les seves fases concretes.

Dret Administratiu i Urbanístic

Segones oportunitats

La Llei de la Segona Oportunitat és una solució legal que permet a aquelles persones que no poden fer front al seus deutes, sol·licitar una exoneració, és a dir, cancel·lar tots els teus deutes. A ADEC t’ajudem a començar de zero

Oferim un ventall de serveis dintre el dret laboral i seguretat social, orientat tant als treballadors com a les empreses, a causa de les sinergies dels professionals d’aquest despatx i a la doble condició, d’advocats i economistes.

Dret Laboral i Seguretat Social