Validació i model de negoci

Gràcies a la nostra experiència, ajudem a les empreses a avaluar i a rectificar els models de negoci existents i futurs.

Àrees d’actuació en els següents aspectes:

Finançament

  • Valoració del model financer
  • Anàlisi dels estats financers
  • Anàlisi de tresoreria
  • Anàlisi dels costos
  • Anàlisi de l’estructura fiscal
  • Anàlisi de model de finançament i propostes objectives sobre el millor model possible amb relació a l’estratègia i el risc.

Inversions:

  • Anàlisi de la viabilitat de les inversions
  • Avaluació de les prioritats en inversions
  • Avaluació d’actius no necessaris per realitzar accions de desinversió

Contacta amb nosaltres:

0 + 5 = ?

Equip d’especialistes en Concursal, Mercantil, Fiscal, Civil, Laboral i Administratiu.

La integració d’advocats i economistes en un sol bufet ens permet comprendre millor als nostres clients i oferir-los un assessorament integral que cobreix les necessitats globals de l’empresa i dels particulars.