Successió empresarial i protocol familiar

Assessorament a empreses familiars pel que fa a la seva propietat, administració, gestió i successió.

Valorem conjuntament la conveniència d’elaborar protocols familiars, capitulacions matrimonials, testaments i altres pactes d’accionistes que estableixin les normes de funcionament de les empreses familiars, que assegurin la continuïtat pacífica de l’empresa o que prevegin les solucions a possibles conflictes d’interessos.

Contacta amb nosaltres:

4 + 0 = ?

Equip d’especialistes en Concursal, Mercantil, Fiscal, Civil, Laboral i Administratiu.

La integració d’advocats i economistes en un sol bufet ens permet comprendre millor als nostres clients i oferir-los un assessorament integral que cobreix les necessitats globals de l’empresa i dels particulars.