Fusions i adquisicions

L’àrea de fusions i adquisicions d’Adec assessora els seus clients durant tot el procediment d’adquisició/venda d’empreses/negocis, fusions i reestructuració d’empreses.

Preparem i analitzem la transacció, buscant l’estructura fiscal i legal més idònia per a la transacció, tant des del punt de vista del comprador com del venedor. Formalitzem la transacció (assistència, negociació i redacció del contracte de compravenda d’accions, acord d’accionistes i resta de documents de la transacció). I, finalment, fem el seguiment posterior de la transacció, vetllant perquè els acords assolits es compleixin, i donant assessorament per als procediments posteriors als canvis societaris corresponents.

Contacta amb nosaltres:

3 + 4 = ?

Equip d’especialistes en Concursal, Mercantil, Fiscal, Civil, Laboral i Administratiu.

La integració d’advocats i economistes en un sol bufet ens permet comprendre millor als nostres clients i oferir-los un assessorament integral que cobreix les necessitats globals de l’empresa i dels particulars.