Fiscalitat i tributs

La nostra extensa i altament qualificada experiència en la pràctica fiscal ens permet prestar el millor assessorament tècnic en tots els àmbits de l’empresa i de les persones físiques, de manera que podem satisfer les necessitats dels nostres clients de la manera més eficaç i ràpida.

Àrees d’actuació en els següents aspectes:

Fiscalitat general

 • Assessorament fiscal permanent
 • Assessorament en l’impost de societats
 • Fiscalitat de reestructuració d’empreses
 • Fusions i adquisicions
 • Assessorament en processos de reinversió
 • Assessorament a entitats sense ànim de lucre

Fiscalitat persones físiques

 • Planificació fiscal dels patrimonis personals i familiars
 • Successions i donacions

IVA i impostos indirectes

 • Assessorament sobre taxes impositives indirectes
 • Assistència en inspeccions

Tributació autonòmica i local

 • Assessorament sobre impostos, taxes i recàrrecs locals
 • Assessorament sobre tributació autonòmica
 • Assistència en reclamacions i recursos en l’àmbit municipal i autonòmic

Procediment tributari

 • Assistència en procediments d’inspecció
 • Assistència en procediments sancionadors
 • Assistència en procediments recaptatoris
 • Interposició de recursos en via econòmica administrativa i en la contenciosa-administrativa

Contacta amb nosaltres:

0 + 5 = ?

Equip d’especialistes en Concursal, Mercantil, Fiscal, Civil, Laboral i Administratiu.

La integració d’advocats i economistes en un sol bufet ens permet comprendre millor als nostres clients i oferir-los un assessorament integral que cobreix les necessitats globals de l’empresa i dels particulars.