Contractació mercantil i dret societari

Des de fa anys efectuem tasques d’assessorament a les empreses en les seves relacions exteriors nacionals i internacionals, i també com a assessors en els seus consells d’administració. La nostra experiència se centra sobretot en la petita i mitjana empresa.

Respecte a temes contractuals, portem a terme tota mena de negociacions en contractes d’àmbit local o supranacional.

  • Contractació immobiliària i contractes d’execucions d’obra.
  • Assessorament fiscal especialitzat en el sector immobiliari.
  • Procediments judicials derivats de problemes immobiliaris, de compravendes o de la construcció.
  • Llicències, concursos i expropiacions.
  • Recursos administratius en matèria urbanística.

Contacta amb nosaltres:

1 + 6 = ?

Equip d’especialistes en Concursal, Mercantil, Fiscal, Civil, Laboral i Administratiu.

La integració d’advocats i economistes en un sol bufet ens permet comprendre millor als nostres clients i oferir-los un assessorament integral que cobreix les necessitats globals de l’empresa i dels particulars.