Anàlisi de costos

Una correcta determinació dels costos permet tenir dades essencials per poder planificar i prendre decisions de forma encertada en aspectes com el volum de producció, per fixar preus, admissió o no de comandes, eliminació o no de línies de producte, etc.

Prestem suport en els següents aspectes:

  • Classificació dels costos
  • Localització dels costos en centres de costos
  • Imputació dels costos dels factors als centres de costos o productes
  • Determinació de marges i resultats

Contacta amb nosaltres:

0 + 1 = ?

Equip d’especialistes en Concursal, Mercantil, Fiscal, Civil, Laboral i Administratiu.

La integració d’advocats i economistes en un sol bufet ens permet comprendre millor als nostres clients i oferir-los un assessorament integral que cobreix les necessitats globals de l’empresa i dels particulars.