Servei empreses

Insolvències i Reestructuració d’empreses

Per part del deutor, efectuem una anàlisi del seu entorn empresarial i elaborem una proposta de solucions a mida per a la superació de la crisi o per a la presa de decisions per optimitzar el negoci.

Des de fa anys efectuem tasques d’assessorament a les empreses en les seves relacions exteriors nacionals i internacionals, i també com a assessors en els seus consells d’administració.

Contractació mercantil i dret societari

Conflictes laborals

Som especialistes en gestionar i mediar en conflictes laborals, sobretot en els processos de reestructuració d’empreses.

La nostra extensa i altament qualificada experiència en la pràctica fiscal ens permet prestar el millor assessorament tècnic en tots els àmbits de l’empresa i de les persones físiques.

Fiscalitat i Tributs

Assessorament comptable

La comptabilitat no únicament analitza dades del passat, sinó que també preveu els moviments que puguin produir-se.

Una correcta determinació dels costos permet tenir dades essencials per poder planificar i prendre decisions de forma encertada.

Anàlisi de costos

Fusions i adquisicions

Preparem i analitzem la transacció, buscant l’estructura fiscal i legal més idònia per a la transacció, tant des del punt de vista del comprador com del venedor.

Perquè una empresa sigui més productiva ha d’inserir nous processos organitzatius del mode més ràpid possible i així reduir els costos operatius.

Anàlisis de processos

Outsourcing. Gestió integral de PIMES

Les petites i mitjanes empreses sovint tenen dificultats per disposar de professionals d’alta qualificació i experiència per a la direcció, tant en el cas de necessitats puntuals com a llarg termini.

Els professionals del nostre despatx dedicats a aquesta àrea formalitzaran els acords adequats per a la gestió de les inversions que els clients efectuïn en el nostre país amb plenes garanties i seguretat.

Inversions estrangeres

Successió empresarial i protocol familiar

Assessorament a empreses familiars pel que fa a la seva propietat, administració, gestió i successió.

Ajudem a les empreses a avaluar i a rectificar els models de negoci existents i futurs.

Validació i model de negoci